Start

ONLINE WIJNVERKOOP  
VAN 17/11 t.e.m. 30/11/2019

Dit jaar organiseren we een 14daagse online-verkoop

t.v.v. onze sociale projecten in Brazilië

Hierbij het bestelformulier met uitleg van de wijnen
Alle info kan je vinden op bijgevoegde formulieren
je bestelling kan je doorsturen naar info@palmasparatodos.be

bestelling is geldig na betaling.
Bestellen maar!

Muito obrigado

Onze BBQ in de maand mei was een groot succes!

De opbrengst was €5354

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid en sponsoring.

Met dit bedrag kunnen we de projecten ginder een mooie ondersteuning geven!

 

NIEUWS vanuit onze projecten:

Integraçao Social Miracema en CEDECA Palmas


In Miracema werd met de steun van onze VZW een nieuwe muziekinstallatie aangekocht. Deze wordt gebruikt voor de activiteiten op het project waaronder ZUMBA voor volwassenen waar elke week vele vrouwen aanwezig zijn.  Het gaat niet alleen om het dansen zelf maar is voor velen een uitlaatklep om even de problemen  thuis te kunnen vergeten: Hier vinden ze steun bij elkaar en is de lesgeefster een luisterend oor en troost voor deze vrouwen.

Op het project zijn er buiten "zumba voor volwassenen" nog andere activiteiten:

gitaar en drumles voor kinderen, voetbal, er worden op het project ook cursussen aangeboden vanuit de overheid waar jongeren en volwassenen (laaggeschoolden) een beroep kunnen leren zoals manicure/pedicure, kassierster in het warenhuis, administratief bediende, informatica, ... Met een diploma in de hand kunnen ze dan makkelijker werk vinden.

Ze zijn nu ook van start gegaan met een overdekking voor de buitenplaatst op het project zodat de activiteiten ook kunnen doorgaan als het regent

(hiervoor heeft onze VZW ook een bijdrage gedaan)

Mail van Mônica BRITO van het project CEDECA in Palmas TO


Zoals jullie weten hebben we in Brazilië een nieuwe president die het niet nauw neemt met de richtlijnen voor de bescherming van de rechten van kinderen en adolescenten. Hierdoor wordt onze werking wat onzeker naar de toekomst. Niettegenstaande zetten we ons werk met veel enthousiasme verder.


We hebben de toestemming verkregen om een openbaar terrein in het noordelijke deel van de hoofdstad te gebruiken. De locatie van het stuk grond ligt in dezelfde regio waar Sanne Dogaer woonde toen zij haar stage deed in 2016.


CEDECA wil hier een steunpunt worden in het verdedigen van de rechten van kinderen en adolescenten.

We krijgen de vrijwillige hulp van een burgerlijk ingenieur, die het project van ons hoofdkantoor zal uitvoeren en ons ook heeft geholpen met de documentatie.

Zoals u allemaal weet, dekken de middelen van onze projecten niet de huur en andere dagelijkse uitgaven.

Intussen willen we jullie bedanken voor de financiële steun die we van jullie VZW reeds mochten ontvangen. We zijn uitgeroepen tot de Best Practice Award (2016) en waren  nationale finalist voor de ITAU / UNICEF-prijs,  winnaar in de grote categorie van de regio Midden-West (2017).


Ook in 2017 werd CEDECA uitgekozen uit  verschillende mondiale maatschappelijke organisaties  om deel te nemen aan het Seksueel Geweld Onderzoeksinitiatief (SVRI). Vanuit Brazilië was de enige CEDECA! De selectie was gebaseerd op organisaties die onderzoek ontwikkelen op het gebied van seksueel geweld met jonge mensen tot 29 jaar en met een methodologie van jeugdprotagonisme.


We willen jullie een samenvatting van onze acties van 2018 geven en ook enkele foto’s sturen:

-2 openbare hoorzittingen

-31 opleidingen met de deelname van 286 kinderen en adolescenten

-meer dan 200 cursisten ontvingen een certificaat van openbare adviseurs

-deelname aan acties om de bronnen van Taquarussu te beschermen

-organiseren van een wandeling om seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen en adolescenten te signaleren

-mobilisatie van 88 gemeenten van Tocantins voor de implementatie van de Citizenship Centres van Unicef Seal Adolescenten

-5 openbare nota’s geschreven om op te komen voor solidariteit van onze doelgroep

-onderhandelingen voor de garantie van jeugdrechtspraak voor minderjarigen

-3 video's over het milieu gemaakt door adolescenten

-3 wetenschappelijke werken gepubliceerd over de prestaties van Cedeca.

Omdat we weten dat de algemene vergadering van Palmas Para Todos in de eerste helft  van elk jaar plaatsvindt, willen we u om hulp vragen bij de bouw van ons hoofdkantoor en het verder ondersteunen van onze communicatie journalist. We zijn hoopvol en verwelkomen jullie terug bij jullie volgend bezoek!

Abraço


Mônica Brito


INFO over de PROJECTEN die wij steunen

Centrinho, CEDECA, Intégraçao Social, Ponto de culturaProject Centrinho in Porto Nacional


•Een crèche voor ondervoede kinderen van 6 maanden tot 5 jaar met een capaciteit voor 25 kinderen

•Meeste kinderen verblijven er 10 maanden

•Worden dagelijks opgehaald in hun gezin

•Worden verzorgd en opgevoed door professionele werkkrachten

•Medische opvolging van de kinderen door pediater en verpleegkundige

•Huisbezoeken bij de betrokken families

•Moeders komen 2 maal per week naar de crèche om te leren hoe zij hun kinderen dienen te verzorgen m.b.t. de ondervoeding

•Pioniers van het project: Dokter Heloisa en Dokter Eduardo Manzano

•VZW Palmas para todos betaalt maandelijks het loon van de verpleegkundige sedert maart 2012

•Financiële steun bij de aankoop van het busje dat de kinderen ophaalt en terugbrengt

Ponto de cultura in Palmas


•Is uitgegroeid tot het grootste cultuurpunt van de staat Tocantins

•Gericht op het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van kinderen en adolescenten

•Huidige functionarissen zijn als kind naar de projecten geweest

•Verschillende werkgroepen:

•Kunst

•Schilderen

•Muziekinstrumenten bespelen

•Zingen en voordragen

•Percussie

•Capoeira

•De VZW betaalde aankoop van materiaal zoals spiegels  en kasten en aankoop van muziekinstrumenten

•Tussenkomst in de renovatie van lokalenCEDECA in Palmas


Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone

•Is een niet - gouvernementele organisatie ( NGO)

•Gericht op het versterken van de rechten van kinderen en adolescenten

Zij werken op drie fronten:

•Front 1: jeugdrecht:

•CEDECA grijpt in als de rechten in instellingen worden geschonden

•Voorziet begeleiding van families van de jongeren tijdens hun verblijf in de instelling

•Front 2:Seksuele en reproductieve rechten:

•Workshops in verschillende steden rond Seksuele Rechten

•middelen creëren tegen de strijd van seksueel geweld

•Conselhos Tutelares steunen in de begeleiding van de families

•Werken rond de verdwijning van kinderen

•Front 3:Recht op deelname:

•Jongeren stimuleren om hun rechten te kennen en om actieve stem te hebben in de samenleving

•Door middel van workshops en gespreksgroepen

VZW Palmas para todos betaalt gedurende een jaar het loon van de tewerkgestelde journaliste sedert juli 2017.

Op de vergadering van 12.04.2018 hebben we beslist het loon van de journalist uit te betalen tot juli 2019.
Project Integração Social Miracema


Opgestart in 2011 als een gelijkaardig project zoals in Palmas

•Bij de opstart: 260 kinderen

•Februari 2018: 590 kinderen en een aantal vrouwen voor zumba en naaicursus

•Werkt op volgende domeinen:

•Educatie

•Milieu

•Cultuur

•Sport

•Vrije tijd

•Gezondheid

•Aanbod van werkgroepen:

•Zingen

•Muziek

•Percussie

•Voetbal

•Zumba

•naaicursus

•Dit project heeft ook een preventieve functie: de kinderen weghouden van het straatgeweld, drugs en prostitutie

•Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor ouders en familie om hen te betrekken in de begeleiding van de kinderen

•VZW Palmas para todos steunt bij de renovatie van de  gebouwen, aankoop van een  recyclagemachine.

•Nieuwe steun gevraagd om speelplaats te overdekken, zodat de activiteiten tijdens de regenperiode verder kunnen doorgaan.