Start

Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid op onze

9de benefiet BBQ Palmas para todos

op zaterdag 19 mei 2018

 

Het was een geslaagde avond!

Foto's en opbrengst volgen.

INFO over de PROJECTEN die wij steunen

Centrinho, CEDECA, Intégraçao Social, Ponto de cultura

 

 

Project Centrinho in Porto Nacional

 

•Een crèche voor ondervoede kinderen van 6 maanden tot 5 jaar met een capaciteit voor 25 kinderen

•Meeste kinderen verblijven er 10 maanden

•Worden dagelijks opgehaald in hun gezin

•Worden verzorgd en opgevoed door professionele werkkrachten

•Medische opvolging van de kinderen door pediater en verpleegkundige

•Huisbezoeken bij de betrokken families

•Moeders komen 2 maal per week naar de crèche om te leren hoe zij hun kinderen dienen te verzorgen m.b.t. de ondervoeding

•Pioniers van het project: Dokter Heloisa en Dokter Eduardo Manzano

•VZW Palmas para todos betaalt maandelijks het loon van de verpleegkundige sedert maart 2012

•Financiële steun bij de aankoop van het busje dat de kinderen ophaalt en terugbrengt

 

 

 

 

Ponto de cultura in Palmas

 

•Is uitgegroeid tot het grootste cultuurpunt van de staat Tocantins

•Gericht op het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van kinderen en adolescenten

•Huidige functionarissen zijn als kind naar de projecten geweest

•Verschillende werkgroepen:

•Kunst

•Schilderen

•Muziekinstrumenten bespelen

•Zingen en voordragen

•Percussie

•Capoeira

•De VZW betaalde aankoop van materiaal zoals spiegels en kasten en aankoop van muziekinstrumenten

•Tussenkomst in de renovatie van lokalen

 

 

Project Integração Social Miracema

 

Opgestart in 2011 als een gelijkaardig project zoals in Palmas

•Bij de opstart: 260 kinderen

•Februari 2018: 590 kinderen en een aantal vrouwen voor zumba en naaicursus

•Werkt op volgende domeinen:

•Educatie

•Milieu

•Cultuur

•Sport

•Vrije tijd

•Gezondheid

•Aanbod van werkgroepen:

•Zingen

•Muziek

•Percussie

•Voetbal

•Zumba

•naaicursus

•Dit project heeft ook een preventieve functie: de kinderen weghouden van het straatgeweld, drugs en prostitutie

•Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor ouders en familie om hen te betrekken in de begeleiding van de kinderen

•VZW Palmas para todos steunt bij de renovatie van de gebouwen, aankoop van een recyclagemachine.

•Nieuwe steun gevraagd om speelplaats te overdekken, zodat de activiteiten tijdens de regenperiode verder kunnen doorgaan.

 

 

 

 

 

CEDECA in Palmas

 

Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone

•Is een niet - gouvernementele organisatie ( NGO)

•Gericht op het versterken van de rechten van kinderen en adolescenten

Zij werken op drie fronten:

•Front 1: jeugdrecht:

•CEDECA grijpt in als de rechten in instellingen worden geschonden

•Voorziet begeleiding van families van de jongeren tijdens hun verblijf in de instelling

•Front 2:Seksuele en reproductieve rechten:

•Workshops in verschillende steden rond Seksuele Rechten

•middelen creëren tegen de strijd van seksueel geweld

•Conselhos Tutelares steunen in de begeleiding van de families

•Werken rond de verdwijning van kinderen

•Front 3:Recht op deelname:

•Jongeren stimuleren om hun rechten te kennen en om actieve stem te hebben in de samenleving

•Door middel van workshops en gespreksgroepen

VZW Palmas para todos betaalt gedurende een jaar het loon van de tewerkgestelde journaliste sedert juli 2017.

Op de vergadering van 12.04.2018 hebben we beslist het loon van de journalist uit te betalen tot juli 2019.

 

 

2016 in Dom João, Integração social

Ook dit jaar was er weer muzikale initiatie (drum, gitaat en keyboard), voetbal, naaien en zumba! In samenwerking met een ander project waren er nog andere cursussen zoals koken, kussen en knuffels maken en artisanale producten maken.