wie/wat?

Palmas Para Todos is een Vereniging Zonder Winstoogmerk en werd opgericht op 21 januari 2010. Palmas Para Todos groeide vanuit een groep enthousiaste oud-studenten die in het kader van een buitenlandse stage kennismaakten met sociale projecten. Samen met hun begeleiders en familie zetten zij hun schouders onder volgende doelstellingen:

 

  • Fondsenwerving voor projecten met een sociaal en cultureel doel in

Tocantins in Brazilië

 

  • Versterking en opvolging ter plekke van de lokale projecten

 

  • Sensibilisering Noord-Zuid: ondersteuning van leerkrachten in lagere en

secundaire scholen in België bij het werken rond Brazilië

 

Al 10 jaar werken er Belgische vrijwilligers in deze projecten. Palmas Para Todos heeft een goed netwerk van Brazilianen ter plaatse die deze projecten begeleiden. Momenteel doen er zich, in de projecten, enkele structurele veranderingen voor waardoor ze financiële problemen ondervinden en hun voortbestaan ernstig in het gedrang komt. De hulp van Palmas Para Todos is nodig om deze projecten bestaansrecht te geven.

 

Palmas Para Todos is erkend als 4de pijler-organisatie. Die pijler overkoepelt (kleinschalige) niet-traditionele burgerinitiatieven die zich vrijwillig inzetten voor projecten in het Zuiden.

 

BESTUUR

 

Voorzitter Elien Brasseur

Secretaris Mia Dickmans

Penningmeester Paul Roelandt

 

LEDEN

Kathy Menten

Claire Wiewauters

Sigrid Bourry

Sandra Schots

Sanne Dogaer

Ivo Vendredy