Start


Beste Brazilië vrienden,                             


De VZW Palmas para todos werd opgericht in januari 2010 door een groep oud-studenten van de huidige UCLL en enkele enthousiaste ouders en docenten. Deze studenten deden een inleefstage in sociale projecten in de staat Tocantins en besloten nadien om deze projecten financieel te blijven steunen.


Wij hebben heel wat activiteiten georganiseerd, waaronder onze jaarlijkse barbecue in Vissenaken, een fietstocht, onze tweejaarlijkse wijnverkoop en sommige jaren werden er ook kersen verkocht. In de eerste jaren gaven we in verschillende lagere en secundaire scholen vorming over Brazilië. De leerlingen lieten zich nadien sponsoren tijdens wandeltochten, zodat er heel wat geld werd ingezameld. Op onze website www.palmasparatodos kunnen jullie alle informatie vinden over de Braziliaanse projecten die wij met de VZW steunen.


We onderhouden goede contacten met onze projecten via mail, Whatsapp en jaarlijkse bezoeken door leden van de werkgroep. We kunnen jullie garanderen dat alle gelden goed werden en worden besteed: soms was het een ondersteuning van een loon voor een verpleegkundige of journaliste, meestal werden materialen aangekocht voor de projecten of financierden we mee een verbouwing.


Na 10 jaar werking hebben we als groep beslist om met de activiteiten te stoppen. Het leven van onze oud-studenten is veranderd omwille van verschillende redenen: werk, verhuis, partner, kinderen krijgen. We willen stoppen op een goed moment. De succeseditie van onze BBQ in 2019 laat ons toe te kunnen stoppen op een hoogtepunt!


Zolang we nog over financiële middelen beschikken zal onze VZW blijven bestaan. We zullen weliswaar geen activiteiten meer organiseren, toch kunnen de projecten in Brazilië dankzij jullie enthousiaste deelname aan onze evenementen nog een tijdje verder rekenen op financiële steun. Eén activiteit is uitgesteld tot een latere datum omwille van het Coronavirus .


De mensen die een bestendige opdracht hebben bij Caritas International sluiten deze best eind december 2020 af.


Wij danken jullie bijzonder voor de jaren van trouwe steun en sympathie die wij van jullie mochten ontvangen. We hebben alleszins een verschil gemaakt voor vele kinderen en adolescenten in Brazilië, waardoor ze betere toekomstkansen hebben gekregen. Hun dankbaarheid blijft zeer groot; dat merken we telkens we op bezoek gaan.


Muito obrigada e boa sorta na vida!


Deze brief werd reeds eerder verstuurd per mail naar heel wat vrienden en sympathisanten die jaarlijks naar onze barbecue komen.

 

De VZW  blijft bestaan zolang er financiële middelen ter beschikking zijn.


Elien Brasseur, Paul Roelandt, Claire Wiewauters, Sandra Schots, Sigrid Bourry, Sanne Dogaer, Yvo Vendredi, Kathy Menten en Mia Dickmans,  De huidige equipe van Palmas para todos

Reisverslag van Mia en Paul  aan de projecten in Brazilië
van 14-02-2020 t.e.m. 16-03-2020

NIEUWS vanuit onze projecten:

Integraçao Social Miracema en CEDECA Palmas


In Miracema werd met de steun van onze VZW een nieuwe muziekinstallatie aangekocht. Deze wordt gebruikt voor de activiteiten op het project waaronder ZUMBA voor volwassenen waar elke week vele vrouwen aanwezig zijn.  Het gaat niet alleen om het dansen zelf maar is voor velen een uitlaatklep om even de problemen  thuis te kunnen vergeten: Hier vinden ze steun bij elkaar en is de lesgeefster een luisterend oor en troost voor deze vrouwen.

Op het project zijn er buiten "zumba voor volwassenen" nog andere activiteiten:

gitaar en drumles voor kinderen, voetbal, er worden op het project ook cursussen aangeboden vanuit de overheid waar jongeren en volwassenen (laaggeschoolden) een beroep kunnen leren zoals manicure/pedicure, kassierster in het warenhuis, administratief bediende, informatica, ... Met een diploma in de hand kunnen ze dan makkelijker werk vinden.

Ze zijn nu ook van start gegaan met een overdekking voor de buitenplaatst op het project zodat de activiteiten ook kunnen doorgaan als het regent

(hiervoor heeft onze VZW ook een bijdrage gedaan)

INFO over de PROJECTEN die wij steunen

Centrinho, CEDECA, Intégraçao Social, Ponto de culturaProject Integração Social Miracema


Opgestart in 2011 als een gelijkaardig project zoals in Palmas

•Bij de opstart: 260 kinderen

•Februari 2018: 590 kinderen en een aantal vrouwen voor zumba en naaicursus

•Werkt op volgende domeinen:

•Educatie

•Milieu

•Cultuur

•Sport

•Vrije tijd

•Gezondheid

•Aanbod van werkgroepen:

•Zingen

•Muziek

•Percussie

•Voetbal

•Zumba

•naaicursus

•Dit project heeft ook een preventieve functie: de kinderen weghouden van het straatgeweld, drugs en prostitutie

•Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor ouders en familie om hen te betrekken in de begeleiding van de kinderen

•VZW Palmas para todos steunt bij de renovatie van de  gebouwen, aankoop van een  recyclagemachine.

•Nieuwe steun gevraagd om speelplaats te overdekken, zodat de activiteiten tijdens de regenperiode verder kunnen doorgaan.


Project Centrinho in Porto Nacional


•Een crèche voor ondervoede kinderen van 6 maanden tot 5 jaar met een capaciteit voor 25 kinderen

•Meeste kinderen verblijven er 10 maanden

•Worden dagelijks opgehaald in hun gezin

•Worden verzorgd en opgevoed door professionele werkkrachten

•Medische opvolging van de kinderen door pediater en verpleegkundige

•Huisbezoeken bij de betrokken families

•Moeders komen 2 maal per week naar de crèche om te leren hoe zij hun kinderen dienen te verzorgen m.b.t. de ondervoeding

•Pioniers van het project: Dokter Heloisa en Dokter Eduardo Manzano

•VZW Palmas para todos betaalt maandelijks het loon van de verpleegkundige sedert maart 2012

•Financiële steun bij de aankoop van het busje dat de kinderen ophaalt en terugbrengt

Ponto de cultura in Palmas


•Is uitgegroeid tot het grootste cultuurpunt van de staat Tocantins

•Gericht op het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van kinderen en adolescenten

•Huidige functionarissen zijn als kind naar de projecten geweest

•Verschillende werkgroepen:

•Kunst

•Schilderen

•Muziekinstrumenten bespelen

•Zingen en voordragen

•Percussie

•Capoeira

•De VZW betaalde aankoop van materiaal zoals spiegels  en kasten en aankoop van muziekinstrumenten

•Tussenkomst in de renovatie van lokalenCEDECA in Palmas


Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone

•Is een niet - gouvernementele organisatie ( NGO)

•Gericht op het versterken van de rechten van kinderen en adolescenten

Zij werken op drie fronten:

•Front 1: jeugdrecht:

•CEDECA grijpt in als de rechten in instellingen worden geschonden

•Voorziet begeleiding van families van de jongeren tijdens hun verblijf in de instelling

•Front 2:Seksuele en reproductieve rechten:

•Workshops in verschillende steden rond Seksuele Rechten

•middelen creëren tegen de strijd van seksueel geweld

•Conselhos Tutelares steunen in de begeleiding van de families

•Werken rond de verdwijning van kinderen

•Front 3:Recht op deelname:

•Jongeren stimuleren om hun rechten te kennen en om actieve stem te hebben in de samenleving

•Door middel van workshops en gespreksgroepen

VZW Palmas para todos betaalt gedurende een jaar het loon van de tewerkgestelde journaliste sedert juli 2017.

Op de vergadering van 12.04.2018 hebben we beslist het loon van de journalist uit te betalen tot juli 2019.