Centrinho


CERI (Centrum voor onderwijs en herstel van kinderen), beter bekend als CENTRINHO (het kleine centrum) in Porto Nacional, is een afdeling van COMSAÚDE. COMSAÚDE is een NGO opgericht op 10 juni 1969, die programma's uitvoert in de gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en ontwikkeling van de gemeenschap in de steden Porto Nacional en Palmas. COMSAÚDE werd opgericht door een koppel van jonge dokters uit het Zuiden die in een ziekenhuis “Unidade Mista de Saúde” in Porto Nacional kwamen werken. Ze voelden de behoefte om de gemeenschap te helpen bij het bredere werk van de menselijke ontwikkeling, gaande van bestrijden van wormen, betere voeding, betere huisvesting, beroepsopleidingen, peuteronderwijs tot het aanmoedigen van ambachten en communicatie met de bevolking. Later zijn er ook maatschappelijk werkers, opvoeders en landbouwdeskundigen toegetreden tot de groep.

Centrinho is een onderdeel van COMSAÚDE  en situeert zich binnen de gezondheidszorg. Centrinho strijdt tegen ondervoeding bij kinderen uit Porto Nacional. Het is een  creche, waar ook de moeders en andere familieleden deelnemen. Familie komt een keer per week in het centrum om te helpen bij diverse activiteiten zoals voeding, hygiëne, recreatie, beter leren gebruik maken van regionale voedingsmiddelen om gemakkelijkere maaltijden en van hoge voedingswaarde te maken. Momenteel is er plaats voor 20 kinderen vanaf 6 maanden tot 4 jaar en blijven er ongeveer 8 maanden tot 1 jaar. De kinderen komen naar Centrinho via doorverwijzing van de gezondheidsdienst en andere diensten en ook door spontane vraag van de ouders. 


Dr. Heloisa Manzano - kinderarts bij Centrinho concludeert door te zeggen: "We zijn erg hoopvol dat dit jaar groot zal zijn, omdat we de bereidheid voelen van velen om samen te werken met ons werk".


Met jullie steun kan Palmas Para Todos elke maand het loon van de verpleegster betalen!

Huisbezoeken gebeuren een keer per week om de gezinssituatie beter te leren kennen en de ouders te begeleiden in verschillende aspecten: zoals een beter gebruik van de tuin voor de teelt van groenten, op zoek gaan naar een inkomen. Er zijn cursussen  naaien, borduren, haken en koken, zeep maken en andere ambachten die een betere levenskwaliteit voor de gezinnen bevorderen.

Een keer per maand is er een bijeenkomst met alle moeders. Sprekers uit verschillende vakgebieden worden uitgenodigd. Als een manier om inkomsten te genereren voor de moeders, werd een groep gevormd samen met andere buurvrouwen om te participeren in de sociaal-culturele en economische activiteiten door middel van een winkeltje voor de verkoop van zelfgemaakte kledij en artefacten.

De dienst heeft een coördinator, een technisch verpleegkundige, twee kinderverzorgersters, een kok, een sanitair helpster en een kinderarts die het centrum dagelijks bezoekt. Centrinho heeft een klein contract met de stad Porto Nacional, financiële giften van verenigingen uit Oostenrijk, België, Italië en vanuit de gemeenschap van Porto zijn er mensen die voedsel, kleding en speelgoed doneren.

Centrinho heeft projecten op stapel voor fondsenwerving en andere activiteiten, zoals tombola's, sponsoring van kinderen, en andere. CentrinhoBerichten van Centrinho....

Hallo Mia en lieve vrienden uit België,


We hopen dat jullie een heel gelukkig kerstfeest hebben gehad en we wensen jullie een nieuw jaar met veel gezondheid, liefde en vreugde. Hier is gelukkig alles prima. Met de twee Belgische stagiaires Jessica en Julie gaat het ook prima en het lijkt erop dat alles goed gaat op de stages en bij de families waar ze wonen.


De laatste maanden gaat het goed in Centrinho, we hebben veel lokale bijdragen gekregen, zoals eerder gezegd. Er zijn nu 17 kinderen en in het begin van het jaar gaan er enkelen mogen vertrekken en gaan we een aantal nieuwe opnemen. We hebben veel feest gevierd en de kinderen hebben allemaal speelgoed en kleertjes gekregen van verschillende bedrijven en mensen. De mini-bibliotheek is al klaar zodat we er in januari mee kunnen beginnen, Mírian gaat verhalenvertelster zijn voor de kinderen en gaat de families aanmoedigen om ook te lezen. Ons marktje werkt ook nog steeds, ookal zijn er niet heel veel producten.


Heloisa

december 2014

Hallo Mia, hoe gaat het met jou en met de Belgische vrienden? Hier alles goed. We blijven altijd strijden. Brazilië zou een heel goed land kunnen zijn, als we onze politiek en corruptie konden veranderen.


Met Centrinho gaat het, dankzij God, prima. Onze kleine bibliotheek werkt, en Mírian gaat er elke dag naartoe. Ze levert echt schitterend werk met de kinderen en de mama’s. We hebben echt zware sociale problemen met de gezinnen. Nu werkt Márcia bij ons, zij studeert sociaal werk. Ze helpt in Centrinho ook veel met de problemen van de gezinnen. We hebben altijd weinig middelen, maar het lukt ons wel, mede dankzij jullie hulp. De twee Belgische stagiaires zijn heel sympathiek en ik denk dat ze het hier ook leuk vinden. Één van hun gaat haar werk doen over het verband tussen geweld en het gebruik van crack. Ze gaat interviews doen met afhankelijken en met mama’s. Het gaat echt interessant zijn voor onze groep, we zijn met weinig, maar we staan stevig.


Een grote knuffel aan iedereen.

Heloisa

februari 2015


Dankzijgod gaat het, zoals gewoonlijk goed met Comsaúde, met zijn dagelijkse probleempjes. We hebben een nieuw bestuur, zij nemen hun verantwoordelijkheid goed op. Met Centrinho gaat het ook goed. Momenteel vangen we 14 kinderen op. Onder hen twee ernstige situaties waar we nog geen oplossing konden bieden. Een van hen geeft sinds haar geboorte steeds over. Ze is nu 9 maanden en weegt amper 4,8 kg. We nemen haar regelmatig mee naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Palmas. Er werden reeds verschillende onderzoeken gedaan maar alles verloopt moeizaam en traag in het Braziliaanse gezondheidssysteem. We zijn echt heel bezorgd.


Wanneer komen jullie nog eens naar Porto? Zoals we eerder al zeiden, vonden we de laatste 2 stagiaires die hier waren heel leuk.


Een dikke knuffel aan alle vrienden daar.


Dra. Heloisa


april 2015

Liefste vrienden van België. Nu pas merk ik dat ik niet geschreven heb in november; de tijd gaat zo snel voorbij!


In Centrinho gaat alles goed, hoewel de gebruikelijke problemen natuurlijk ook aanwezig zijn. We hadden een moeilijkheid met het personeel, maar met de tussenkomst van het bestuur van Comsaúde is ondertussen alles opgelost.

De nieuwe voorzitter, Ibis Alan de Souza, een jongere van de cultuurgroep doet het heel erg goed; hij is heel enthousiast en zet veel tijd in voor de organisatie!


Wij gaan binnenkort naar São Paulo, om onze 50ste afstudeerreünie te vieren! De nieuwe Belgische stagiairs zijn ook weer aangekomen en ze passen zich heel snel aan.


Een dikke knuffel aan iedereen daar en een dikke merci voor de steun die we van jullie krijgen.


Heloisa

3 december 2015