Projecten

INFO PROJECTEN

Centrinho, CEDECA, Intégraçao Social, Ponto de culturaProject Centrinho in Porto Nacional


•Een crèche voor ondervoede kinderen van 6 maanden tot 5 jaar met een capaciteit voor 25 kinderen

•Meeste kinderen verblijven er 10 maanden

•Worden dagelijks opgehaald in hun gezin

•Worden verzorgd en opgevoed door professionele werkkrachten

•Medische opvolging van de kinderen door pediater en verpleegkundige

•Huisbezoeken bij de betrokken families

•Moeders komen 2 maal per week naar de crèche om te leren hoe zij hun kinderen dienen te verzorgen m.b.t. de ondervoeding

•Pioniers van het project: Dokter Heloisa en Dokter Eduardo Manzano

•VZW Palmas para todos betaalt maandelijks het loon van de verpleegkundige sedert maart 2012

•Financiële steun bij de aankoop van het busje dat de kinderen ophaalt en terugbrengt


CEDECA in Palmas


Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Glória de Ivone

•Is een niet - gouvernementele organisatie ( NGO)

•Gericht op het versterken van de rechten van kinderen en adolescenten

Zij werken op drie fronten:

•Front 1: jeugdrecht:

•CEDECA grijpt in als de rechten in instellingen worden geschonden

•Voorziet begeleiding van families van de jongeren tijdens hun verblijf in de instelling

•Front 2:Seksuele en reproductieve rechten:

•Workshops in verschillende steden rond Seksuele Rechten

•middelen creëren tegen de strijd van seksueel geweld

•Conselhos Tutelares steunen in de begeleiding van de families

•Werken rond de verdwijning van kinderen

•Front 3:Recht op deelname:

•Jongeren stimuleren om hun rechten te kennen en om actieve stem te hebben in de samenleving

•Door middel van workshops en gespreksgroepen

VZW Palmas para todos betaalt gedurende een jaar het loon van de tewerkgestelde journaliste sedert juli 2017.

Op de vergadering van 12.04.2018 hebben we beslist het loon van de journalist uit te betalen tot juli 2019.

Project Integração Social Miracema


Opgestart in 2011 als een gelijkaardig project zoals in Palmas

•Bij de opstart: 260 kinderen

•Februari 2018: 590 kinderen en een aantal vrouwen voor zumba en naaicursus

•Werkt op volgende domeinen:

•Educatie

•Milieu

•Cultuur

•Sport

•Vrije tijd

•Gezondheid

•Aanbod van werkgroepen:

•Zingen

•Muziek

•Percussie

•Voetbal

•Zumba

•naaicursus

•Dit project heeft ook een preventieve functie: de kinderen weghouden van het straatgeweld, drugs en prostitutie

•Er worden bijeenkomsten georganiseerd voor ouders en familie om hen te betrekken in de begeleiding van de kinderen

•VZW Palmas para todos steunt bij de renovatie van de  gebouwen, aankoop van een  recyclagemachine.

•Nieuwe steun gevraagd om speelplaats te overdekken, zodat de activiteiten tijdens de regenperiode verder kunnen doorgaan.

Ponto de cultura in Palmas


•Is uitgegroeid tot het grootste cultuurpunt van de staat Tocantins

•Gericht op het ontdekken en ontwikkelen van de talenten van kinderen en adolescenten

•Huidige functionarissen zijn als kind naar de projecten geweest

•Verschillende werkgroepen:

•Kunst

•Schilderen

•Muziekinstrumenten bespelen

•Zingen en voordragen

•Percussie

•Capoeira

•De VZW betaalde aankoop van materiaal zoals spiegels  en kasten en aankoop van muziekinstrumenten

•Tussenkomst in de renovatie van lokalen