VZW


Palmas Para Todos vzw werd opgericht op 21 januari 2010. Palmas Para Todos groeide vanuit een groep enthousiaste oud-studenten die in het kader van een buitenlandse stage kennismaakten met sociale projecten. Samen met hun begeleiders en familie zetten zij hun schouders onder volgende doelstellingen:


  • Fondsenwerving voor projecten met een sociaal en cultureel doel in de staat

Tocantins


  • Projecten ter plaatsen opvolgen en versterken


  • Sensibilisering Noord-Zuid: ondersteuning van leerkrachten in lagere en

secundaire scholen in Vlaanderen bij het werken rond Brazilië


Al 10 jaar werken er Belgische vrijwilligers in deze projecten. Palmas Para Todos heeft een goed netwerk van Brazilianen ter plaatse die deze projecten begeleiden. Momenteel doen er zich, in de projecten, enkele structurele veranderingen voor waardoor ze financiële problemen ondervinden en hun voortbestaan ernstig in het gedrang komt. De hulp van Palmas Para Todos is nodig om deze projecten bestaansrecht te geven.


Palmas Para Todos is een erkend 4de pijler project. Die pijler overkoepelt (kleinschalige) niet-traditionele burgerinitiatieven die zich vrijwillig inzetten voor projecten in het Zuiden.Palmas Para Todos vzw is een erkend 4de pijler project, opgestart door een groep enthousiaste studenten. In het kader van hun opleiding maakten zij kennis met enkele sociale en culturele projecten in Brazilië. Momenteel ondersteunt Palmas Para Todos vzw twee projecten: Centrinho en Integraçao Social. Beide projecten bevinden zich in de Noordelijke staat Tocantins. Daarnaast gaat Palmas Para Todos regelmatig in op aanvragen van andere projecten in deze regio. Naast het ondersteunen, versterken en opvolgen van de projecten heeft de vzw een scholenwerking in België.