wie/wat?

Palmas Para Todos is een Vereniging Zonder Winstoogmerk en werd opgericht op 21 januari 2010. Palmas Para Todos groeide vanuit een groep enthousiaste oud-studenten die in het kader van een buitenlandse stage kennismaakten met sociale projecten. Samen met hun begeleiders en familie zetten zij hun schouders onder volgende doelstellingen:


  • Fondsenwerving voor projecten met een sociaal en cultureel doel in

Tocantins in Brazilië


  • Versterking en opvolging ter plekke van de lokale projecten


  • Sensibilisering Noord-Zuid: ondersteuning van leerkrachten in lagere en

secundaire scholen in België bij het werken rond Brazilië


Al 10 jaar werken er Belgische vrijwilligers in deze projecten. Palmas Para Todos heeft een goed netwerk van Brazilianen ter plaatse die deze projecten begeleiden. Momenteel doen er zich, in de projecten, enkele structurele veranderingen voor waardoor ze financiële problemen ondervinden en hun voortbestaan ernstig in het gedrang komt. De hulp van Palmas Para Todos is nodig om deze projecten bestaansrecht te geven.


Palmas Para Todos is erkend als 4de pijler-organisatie. Die pijler overkoepelt (kleinschalige) niet-traditionele burgerinitiatieven die zich vrijwillig inzetten voor projecten in het Zuiden.


BESTUUR


Voorzitter                Elien Brasseur

Secretaris                 Mia Dickmans

Penningmeester        Paul Roelandt

 


LEDEN

                                Kathy Menten

                                     Claire Wiewauters

                                     Sigrid Bourry

   Sandra Schots

   Sanne Dogaer

          Ivo Vendredy